НАУЧИ
ПОВЕЧЕ
ЗА
НАС

КОИ СМЕ НИЕ

Фирма КОНЕК е специализирана във формирането на защитно-декоративни лакови покрития върху фурнировани плочи, детайли от масивна дървесина, MDF, PVC и стъкло. Допълнителни дейности са изработването на цветни лакове и байцове по мостри или цветови системи RAL, NCS, PANTONE, калибриране и шлайфане на детайли от масивна дървесина, производство и лакиране на мебелни детайли и агрегати.

От 1997 г. до днес, сме се утвърдили като надежден и стабилен партньор за немалка част от водещите български мебелни производители, осигурявайки висока прецизност на изработката, оптимални срокове на изпълнение, гаранционна и извънгаранционна подръжка.

ПРОИЗВОДСТВО

Нашата производствена база е с площ 1200 кв. м, разполагаме с пълен набор оборудване за ръчно и машинно лакиране, утвърден екип от професионалисти. Цифровото управление на машините позволява максимална прецизност на обработките и елиминиране на субективните фактори при настройката им.

След инсталиране на линията за серийно лакиране, обработваща мебелни детайли и агрегати в широк диапазон на размерите с дневен капацитет над 400 кв. м, насочихме вниманието си и към големите мебелни проекти – административно, хотелско и търговско обзавеждане, интериорни врати, мебели за експорт. Новото оборудване дава възможности за постигане на оптимално съотношение между срокове на изработка и крайна стойност на поръчката, позволявайки ни да предлагаме изключително изгодни условия при работата по големи и серийни проекти.

НАЛИЧНОТО НИ ОБОРУДВАНЕ

 • Линия за лакиране с UV лакове - проект 2018г
 • Линия за лакиране BARBERAN RR-B8
 • Сушилна зона LAGOS
 • Широколентов център за шлайфане DELTA на COSTA LEVIGATRICI
 • Машина за кантово шлайфане VOLPATO
 • Машина за проходно шлайфане LOEWER
 • Камера за лакиране MILLIBAR
 • Камера за лакиране LAGOS
 • Камера за лакиране AZZURRA
 • Компресорна система GARDNER DENVER
 • Ръчни машини за шлайфане FESTOOL, DINABRADE
 • Ръчни системи за лакиране KREMLIN, ANEST-IWATA

ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Нашата философия – постоянно надграждане и оптимизиране на работата, на база най - съвременни методи на управление. Фирма КОНЕК внедрява ERP & ME System TECHNOCLASS за комплексно интегрирано управление на производствените процеси. Цялостната връзка между доставка на материали, склад, подготовка на производство, детайлно планиране, натоварване на мощности, управление на производството и отчет на работния процес в реално време, ни дава конкурентното предимство при анализа и вземането на оперативни решения, при стратегическото планиране и комплексно управление. В процес на внедряване е и система за управление на качеството ISO 9001:2000.

КОНТАКТ

ОФИС / ПРОИЗВОДСТВО

1528 София, Гара Искър
ул.“Поручик Христо Топракчиев” 10

+359 (0)2 973 2260
office@konek.bg

инж. ЙОРДАН РУСЕВ / управител

yordan.rusev@konek.bg

БОРИС СПАСОВ / ръководител производство

order@konek.bg

БОРИС РУСЕВ / технически ръководител

boris.rusev@konek.bg

Проект на КОНЕК ООД беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като сключи договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.089-4347 с Министерство на икономиката (МИ), в качеството му на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

Финансирането е на обща стойност 50 000,00 лв., като финансирането е разделено както следва: 42 500,00 лв. от бюджета на Европейския Съюз, и 7 500,00 лв. национално финансиране, а продължителността на договора за безвъзмездна помощ е 3 месеца.

Главна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, като КОНЕК ООД ще използва финансовата подкрепа за постигане на следните резултати – чрез осигуряване на ликвидност да гарантираме непрекъснатост на производствения процес, и запазване на работните места в дружеството.