ПРОИЗВОДСТВО

ЛАКИРАНИ МЕБЕЛНИ ДЕТАЙЛИ

В стремежа си да улесним работата на нашите партньори от мебелния бранш фирмата предлага тази услуга с цел оптимизиране и диверсифициране на разходите при производство на даден вид изделие. Подходящо взаимодействие може да се получи с фирми ориентирали дейноста си в производството на серийни поръчки, както и търговски фирми, възлагащи поръчки на мебелни производители.

Каталог

Инструкция за подаване на заявка/ запитване