CALCULATOR/CUSTOM VARNISHING

Минимална квадратура за пресмятане - 2кв.м.
Калкулацията е валидна за детайли с максимален размер , мм - 2000 х 600.
Калкулацията е валидна за детайли с минимален размер , мм - 400 х 100.
Калкулацията е валидна за обработка на вкопана дръжка по кант с размер до 600 мм.
За детайли извън посочените минимални и максимални ограничения се прилага коефициент за сложност.
Посочените цени за лакиране с пастелни или наситени цветове се отнасят за детайли изработени от MDF с грундфолио.

Максимален размер за лакиране на детайл , мм - 3600 х 1200.

За различни от посочените обработки и материали е необходимо допълнително запитване.

Валидност на разпечатана оферта - 30 дни.

Разширена функционалност за PU, PU/H, ACR, PE, WB материали/обработки и индивидуални условия е достъпна само за регистрирани клиенти.

ЛЕГЕНДА НА КОДОВЕ :

PU - полиуретанови лакове - стандартни ;
PU/H - полиуретанови лакове с повишена твърдост ;

ACR - акрилни лакове ;

UV/ACR - акрилни лакове с УВ втвърдяване;

PE - полиестерни лакове ;

WB - лакове на водна основа ;

G(5,100) - гланцовост (5,100)% ;
G(5,100) - i - гланцовост (5,100)% с импрегнатор ;
G5(20)/OP - гланцовост 5%(20%) , обработка "открити пори" ;
G5(100)/CP - гланцовост 5%(100)% , обработка "закрити пори" ;
примерен код за наситен цвят - RAL 3020 ;
примерен код за пастелен цвят - RAL 9001 ;
за точно определяне на интензитета на цвят е необходимо допълнително запитване.

Лаков материал и обработка в червен шрифт се отнасят за лице.
Лаков материал и обработка в син шрифт се отнасят за гръб.
Сглобени детайли се описват като позиции от съставните им елементи, всеки различен размер на отделен ред, като се маркира отметка за сглобен детайл.
Рамкови врати за стъкло с прав кант без растер се въвеждат като стандартни плътни врати.

За PU безцветни лакови системи се отнасят гланцовости 5%,20%,30%,40%,50%,60%,100% ; за различни от посочените гланцовости - допълнително запитване.
За PU цветни лакови системи се отнасят гланцовости 5%,20%,50%,100% ; за различни от посочените гланцовости - допълнително запитване.
За ACR безцветни лакови системи се отнасят гланцовости 0%,5%,10%,30%,70%,100% ; за различни от посочените гланцовости - допълнително запитване.
За ACR цветни лакови системи се отнасят гланцовости от 0%,5%,10%,100% ; за различни от посочените гланцовости - допълнително запитване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ :
дължина L ; ширина B ; дебелина ; брой

Посочените цени са примерни.
Крайната стойност на поръчка зависи от качеството на използваните материали и качеството на механичната им обработка.
Крайната стойност на поръчка се формира след нейното приемане.