ТЪРГОВИЯ

На база дългогодишният ни опит в оцветяването на детайли от масивна дървесина, фурнировани плочи, шперплат и MDF, ние предлагаме като услуга изработване и продажба на байцове и цветни лакове по индивидуални мостри или цветови системи RAL, NCS, PANTONE. Байцове на органична и водна основа, цветни лакове на полиуретанова основа, са част от асортимента на предлаганите материали. Нашите предимства, по отношение на прецизната изработка на цветовете са професионализма и специалното отношение на екипа от лабораторията към всяка една поръчка.

Проект на КОНЕК ООД беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като сключи договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.089-4347 с Министерство на икономиката (МИ), в качеството му на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

Финансирането е на обща стойност 50 000,00 лв., като финансирането е разделено както следва: 42 500,00 лв. от бюджета на Европейския Съюз, и 7 500,00 лв. национално финансиране, а продължителността на договора за безвъзмездна помощ е 3 месеца.

Главна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, като КОНЕК ООД ще използва финансовата подкрепа за постигане на следните резултати – чрез осигуряване на ликвидност да гарантираме непрекъснатост на производствения процес, и запазване на работните места в дружеството.